Jag är född 1988 på Österlen och bor sedan 2019 i Bergen där jag går masterprogrammet i fri konst på Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst (Universitetet i Bergen). Jag har sedan tidigare en kandidatexamen med teologi som huvudområde.

Att utforska hur den immateriella och den materiella aspekten av livet i allmänhet, och kreativa konstnärliga processer i synnerhet, hör samman är det gemensamma för mitt måleri och mina studier i teologi, filosofi och konstvetenskap.

Bön och konstnärlig kreativitet beskrivs ibland som två mer eller mindre åtskilda fenomen som på sin höjd kan berika varandra. Men för mig är bönen och det konstnärliga arbetet två delar av en och samma skapande rörelse.

Den ständiga strömmen av inre bilder som bland annat ger sig till känna i människors drömmar synliggör det inre livets verklighet och lättillgänglighet. Bön i form av visualiserande meditation är en beprövad metod för att medvetet träda in i denna pågående bildvärld. Måleriet skulle kunna betraktas som ytterligare ett steg på vägen i arbetet med att låta detta omedvetna och immateriella liv komma till uttryck.

© 2019 Sanne Frostensson